Çevre Politikamız

Kılıçlar, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini minimuma indirmek üzere kararlıdır.  Bu kararlılığın başarıya ulaşması için uyguladığı stratejinin önemli noktaları şunlardır;

  • Yürürlükteki çevre mevzuatları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak uygun teknolojilerin kullanımı ve takibinin yapılmasını,  tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticilerin en aza indirilmesini,
  • Tüm şirket çalışanlarının, müşterilerimiz ile tedarikçilerimizin çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirilmesi ve eğitilmesini,
  • Çevre performansının sürekli iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapılmasını taahhüt etmektedir.

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmek, önemle üzerinde durduğumuz hususlardır.

Firmamızın çevre politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.