Kılıçlar Geri Kazanım Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapılmıştır

Kayıt tarihi: 16 Mayıs 2012  

    Çevrimiçi Çevre İzinleri sistemine firmanızla ilgili Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında   "Geçici Faaliyet Belgesi"  başvurumuz(ek)  29.05.2012  tarihi itibariyle girilmiş olup, Bakanlık nezdinde takibine başlanmıştır.